Pointteja ytimistä

Saako Suomi 100 -juhlakuvasto lyödä mynttiä 'lahtarit aloitti!' -narratiivilla?

 • Millaisin kuvastoin kertoa maltillisen objektiivisesti itsenäisyyden alkuvuosikymmenistä? Klikkaa 5 vaihtoehtoa >
  Millaisin kuvastoin kertoa maltillisen objektiivisesti itsenäisyyden alkuvuosikymmenistä? Klikkaa 5 vaihtoehtoa >
 • Väkivaltaista ratkaisumallia ja kapinaverkostoa mainostava kuva-aihe: teloituskolikko yksipuolisesta näkökulmasta, epäjalo metalliseos
  Väkivaltaista ratkaisumallia ja kapinaverkostoa mainostava kuva-aihe: teloituskolikko yksipuolisesta näkökulmasta, epäjalo metalliseos
 • Kahta väkivaltaista ratkaisumallia ja kapinaverkostoa edustava kuva-aihe: Moskovassa 1918 perustetun SKP:n ja Suomessa 1932 kielletyn Lapuan liikkeen logot
  Kahta väkivaltaista ratkaisumallia ja kapinaverkostoa edustava kuva-aihe: Moskovassa 1918 perustetun SKP:n ja Suomessa 1932 kielletyn Lapuan liikkeen logot
 • Rauhanomaista ratkaisumallia ja hyvää rajanaapuruutta edustava kuva-aihe: Alkuperäinen Suomineito -riipus luomurajoin, hopea
  Rauhanomaista ratkaisumallia ja hyvää rajanaapuruutta edustava kuva-aihe: Alkuperäinen Suomineito -riipus luomurajoin, hopea
 • Rauhanomaista ratkaisumallia ja hyvää rajanaapuruutta edustava kuva-aihe: Alkuperäinen Suomineito -pinssi luomurajoin, kullattu hopea
  Rauhanomaista ratkaisumallia ja hyvää rajanaapuruutta edustava kuva-aihe: Alkuperäinen Suomineito -pinssi luomurajoin, kullattu hopea
 • Veteraaniemme puolustamat rajat, harmaalla lopulta 1947 toistaiseksi Stalinin anastamiksi jääneet alueet
  Veteraaniemme puolustamat rajat, harmaalla lopulta 1947 toistaiseksi Stalinin anastamiksi jääneet alueet

Poisvedetyn Suomi 100 -teloituskolikon parempi kääntöpuoliskokaan ei riitä tekemään siitä kelvollista muistuttamaan ja juhlistamaan kokonaisosuvasti itsenäisyytemme ajan alkuvuosista, kansalaissodasta selviytymisestä sekä Suomen kansakunnan ja demokraattisen valtion rakentamisesta ja muotoutumisesta.

Millaisella kuvastolla sitten kerrottaisiin maltillisen objektiivisesti Suomi-neidon vuosista 1917-1939, sortumatta syyllistyttämään jälkijättöisesti muitakaan kuin rahaministeriä ja oppositiopäällikköä? Miksi toistella enää tunnustuksellisia luokkasotakutsuja tai Lapuan liikkeen anarkistimottoa "ei oikeutta maassa saa, ken itse sit' ei hanki". Keskisuuren rahan ja jälkiproletariaatin edustajilla soisi jo 2017 olevan yhteisesti hyväksytty juhlakalu, oli valuutta mikä oli. 

Onneksi väkivaltakuvallaan yksipuolisesti vuosisadan takaisen kansalaissotaosapuolen narratiivin kapina-agitaatiopainotusta vahvistavalle epäjalometalliselle juhlarahalle löytynee kaikille sopiva asiallinen korvaava vaihtoehto. Siinä ei lyödä mynttiä enempää punikki- kuin lahtarisotaisuudellakaan, vaikka sellainen näyttäisi taas olevan monen ääriaatesuunnan leipätaiteilijoiden ja kulttuurikuplamafioiden vaikuttimena 1970-luvun hengessä. Väkivaltaista ratkaisumallia ja kapinaverkostoa mainostavan kuva-aiheen sijaan tulisi valita pikemmin rauhanomaista ratkaisumallia ja hyvää rajanaapuruutta edustava kuva-aihe. 

- Mikä siis voisi olla tulkinnaltaan teloitustapahtumaa ja naapurimaan pommitusta odottavaa upouutta stadionia selkeämpi, turvallinen, osoittelematon ja kaikin tavoin kelvollinen vaihtoehtoinen itsenäisyytemme alkuvuosikymmenten keskeisimpiä yhteisiä kansallisia rajanvetoja sekä rauhanomaista ponnistelua ja tulevaisuudenuskoa ilmentävä kuvallinen symboli? Voisiko se ehkä olla jo entuudestaankin Rahapajan aiemmasta tuotannosta tuttu?

Väitän, että jalometallinen Alkuperäinen Suomineito -pinssi/riipus Tarton rauhan 1920 rajoin sopii juhlatarkoitukseen poisvedettyä kolikkoa paremmin. Molemmat muistonvaalimet toki ovat olleet aikansa Rahapajan tuotannossa, mutta Alkuperäinen/kokonainen Suomineito on kansakunnan ja valtion alkuvuosien 1917 - 1939 kuvaajana olennaisesti valtavirtais-objektiiviseen totuuteen nojatessaan sekä katu- että kansliauskottavampi kuin provokaatiohakuisesti stanssattu 'lahtarit aloitti' -reliefi. Perusteluja
 

1. Teloituskolikon sanottiin muka 'kuvaavan kattavasti' kansalaissotaa, vaikka etupuolelle lyöty reliefi on vain tarkoitushakuisesti poimittu näkökulmaotos, jonka valokuva-aihe on oletettavasti lavastettu jostain ko. ajan motivaatioavaruuden tarkoitusperistä lähtien. Se on yksityiskohta väkivaltaisen laittoman ulkomailta tuetun aseellisen kapinan ja punaisen terrorin kukistamista seuranneen loppuvaiheen valkoisen terrorin ylimitoitetuista ja summittaisistakin rangaistustoimista. Se ei symboloi koko sodan käänteitä ja asetelmia laajemmin enempää kuin vaikkapa Vidkun Quislingin teloituskuva kuvaisi ulkomailta tuetuille terrorimiehittäjille antautuneen Norjan sotavuosia 1940-45. 

Vaikka tutkijat pitävätkin rahastanssauksen pohjana ollutta arkistovalokuvaa todennäköisesti jommankumman sotaosapuolen piirissä propagandistisessa mielessä kyhättynä lavastuksena, teloitusrekonstruktio voisi hyvinkin esittää jotain veljessodan kärjistyneen raakaa tilanneyksityiskohtaa. Joka tapauksessa tuollaista asetelmaa esittävässä juhlarahassa punaisiin ja valkoisiin profiloivasti liitettävien varusteiden ym. tulisi totuuden ja tasapuolisuuden nimissä olla osoittelemattomasti tunnistamattomia, kun niiden keskinäinen paikka ei metalliin lyötynä ole animaatiotekniikan tapaan vaihdettavissa sodan alkuvaiheille ja loppuselvityksille tyypillisten teloittaja/kohde-tilanteiden mukaan.

Nyky-yleisölle ilman taustoitusta esitettynä kolikossa käytetyn toisen sotaosapuolen perintöhenkisestä arkistosta poimitun teloituskuvan selvän tarkoitushakuisesti huutava kiero viesti on: 'punikit oli syyttömiä, lahtarit aloitti!' - Se on yksipuolinen propagandistisesti vääristynyt ns. totuudenjälkeinen näkemys, joka ei ilmennä kansakunnan tasolla kansalaissodasta selviytymistä, vaan jotain nurkkakuntaisempaa ja Suomen yhteistä juhlaa ylenkatsovaa kuplakulttuurieliitin jälkikaunaisuutta. 

Uhrikrusifiksityylisessä teloitusreliefissä fiilistellään ihannoiden vallankumousnostalgian hengessä, mutta unohdetaan että punainen puolihan kumminkin aloitti laittoman aseellisen vallankaappaussodan legitiiminä pidettävän elinolokapinan lisäksi. Se ei suinkaan ollut syytön tai ainut uhriosapuoli. Ei punikeilta enää tarvitse teloituskolikon tapaisella väärällä tavalla terroria ymmärtäen/hyväksyen pyydellä anteeksi heidän myöhempää kohteluaan. Kapina oli aseellisen muodon saatuaan ja varsinkin kommunistiseen imperialismiin liittyessään rikos ihmisyyttä vastaan. Punavallankumousliike oli sorrettuja ja syrjäytyneitä radikalisoiva väkivaltainen kv. kumousverkosto, aikansa ISIS.

Samana lokakuun (jul.kal.) päivänä 1917, kun Pietarissa vallattiin Talvipalatsi verettömästi, ammuttiin Suomen vallankumouksen esilaukaukset Mommilan kapinassa/joukkomurhassa venäläisin asein. - Kansan Lehdessä väitettiin Mommilan veritekojen olleen lahtarikaartin tekoa, eikä kapinaepisodia myöhemminkään kelpuutettu viralliseen vallankumousnarratiiviin. (Lapuan liikkeen niin ikään kokoonkuivunut Mäntsälän kapina 1932 ei ollut yhtä verinen, vaikka viina lienee virrannutkin siellä keskitetymminkin sankaritekoihin siivittäen). 

Kapinan aseelliseen joukkotuhontaluonteeseen syylliset ja vastuulliset toki olivat olennaisesti Neuvosto-Venäjällä, mistä maailmanvallankumousta johdettiin ja varustettiin vielä vuosikymmeniä, vrt. esim. Otto Wille Kuusinen-Quislingin ym. revanssihyökkäys Suomeen talvi-jatkosodassa 1939-44. 

Teloituskolikon kääntöpuolen Olympiastadionin torni on osittain tosin onnistunut valinta kuvaamaan sitä, että kansallinen yhtenäisyys oli saavutettu ennen vuoden 1939 talvisotaa, jossa itään paenneet kapinajohtajat hakivat revanssia ja punaista suur-Suomea, ks. hs.fi/kuukausiliite/a1414555952183 - Valitettavasti Helsingin vuoden 1940 kesäolympialaiset jäivät pitämättä Neuvostoliiton joukkueen ja punikkiemigranttien epäurheilijamaisen käytöksen johdosta, ks. pkreservi.fi/lehti/Lehti1_12/KAP1_12S12.pdf - Kuitenkin kansallisen sovinnon/yhtenäisyyden kuvaaminen yksin urheilun elämänalueeseen viittaavalla kuvastolla ei ole riittävästi laajalle kohderyhmälle avautuvaa symboliikkaa enempää kuin taustoittamaton teloituskuva vuosien prosessista.


2. Tarton rauhan 1920 rauhanomaisesti sovitut rajat olivat itsenäisen Suomen ensimmäiset kv. vahvistetut ja ainoat oikeat rajat. Ne piirrettiin sisäisten kahnausten laannuttua, Leninin/Stalinin tukemien kapinajoukkojen kukistuttua ja johtajien paettua Neuvosto-Venäjälle. Rajat sovittiin neuvotteluteitse J.K. Paasikiven ym. toimesta itä- ja länsinaapuriemme kanssa Kansainliiton siunauksella. Autonomian aikaiset rajat säilyivät pienin muutoksin. Suomi antoi vaihtokaupassa Venäjälle Repolan ja Porajärven ja sai siltä Petsamon ja sai myös pitää Ahvenanmaan, mihin Ruotsi tyytyi. Sopimus vahvistettiin itänaapurin kanssa vielä vuoden 1932 hyökkäämättömyyssopimuksella ikiajoiksi. Hitlerin kanssa liittoutunut Puna-armeija rikkoi rajat laittomalla hyökkäyssodallaan 1939-44 ja Neuvostoliitto onnistui siirtämään rajoja väkivalloin niin, että laiton miehitys jatkuu edelleen vuodesta 1947 lähtien Stalinin sanelemana kv. virallistettuna asiaintilana itsenäisen Suomen alkuperäisillä alueilla Karjalassa ja Petsamossa.  Jalkaväenkenraali Adolf Ehrnrooth kertoi ProKarelialle viimeisessä haastattelussa. mitkä olivat veteraaniemme puolustamat Suomem oikeat rajat.

Ks. yleistiedonhuoltoa Suomineidon luomumuodoista rohkein kuvin ilman rihmankiertämää ja Alkuperäinen Suomineito pinssi/riipus: viestihopeat.fi/karttoja-1921-42 

Ks.2  Tv-elokuva Tarton rauhanneuvotteluista 1920 Yle Areenassa 
 

Lue myös:  Onneksi epäjalometalliselle teloituskolikolle löytyi jo kaikille sopiva asiallinen korvaaja.  

facebook.com/Viestihopeat.fi/shop  

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (26 kommenttia)

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

On ihmetelty, miten ihmeessä teloituskolikon kaltainen juhlaraha hyväksyttiin. Onhan sen arveltu olevan jopa kv. provoilua tai anarkistien ym. hurttihumoristien vastuuton teekkarivitsi yksisilmäisyydessään. Noita heittoja esitetään tosin ihan vakavissaankin sellaisten suuntausten suunnilta, jotka käyttävät systemaattisesti 1918 sodan vastakkaisosapuolista joko sanaa kommari tai lahtari. Rumia sanoja. Eiväthän läheskään kaikki punaiset olleet oikeasti kommareita, ja vielä harvemmat valkoiset olivat oikeasti lahtareita.

Teloitusjuhlakolikon salaujutttajana voisi olla se epämääräinen, ahdas mutta laajallelevinnyt Kuplakulttuurimafia, joka teki Mannerheim-elokuvastakin oikeaan kontekstiinsä nähden eri tavoin ja värein asiaankuulumattoman. Se mitä ilmeisimmin on soluttautunut aika kattavasti muuallekin kuin Orpon hallinnonalalle sinne missä tuollaisia päätöksiä tehdään muka luotettavien epäpoliittisten asiantuntijoiden puhtaasti taiteellisia ja kulttuuriarvoja noteeraavasta esityksestä.

Käyttäjän rjaaskel kuva
Risto Jääskeläinen

Juhlaraha ja ylevyys. Ne eivät sopineet taitelijan mieleen samalla kertaa. Punikkien teloittaminen oli ikävä tapahtuma, johon nyt on vaikea löytää ylevää juhlamieltä.
Jos välttämättä olisi haluttu kolikkoa kansalaissodasta, niin ehkä jokin hautausmaakuva tai ruumispino olisi voinut sopia paremmin kuin teloituskuva, jos ei olisi haluttu kuvata Marskia voittoparaatissa.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

Vau! Kaivoit jostain klassisen kulttuurikuplasanan 'ylevyys';) Se taitaa olla aina parin vuosikymmenen välein ihan muodissa piireissä vähän kuin kirjallisuudellisuuskin, ja raju on ajan riento.

Miksi muuten toistella enää tunnustuksellisia luokkasotakutsuja tai Lapuan liikkeen anarkistimottoa "ei oikeutta maassa saa, ken itse sit' ei hanki"? Keskisuuren rahan ja jälkiproletariaatin edustajilla soisi jo 2017 olevan yhteisesti hyväksytty juhlakalu, oli valuutta mikä oli. Väkivaltaista ratkaisumallia ja kapinaverkostoja mainostavan kuva-aiheen sijaan olisi jo aika löytää rauhanomaista ratkaisumallia ja hyvää rajanaapuruuttakin edustava kuva-aihe.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

"ruumispinot ja voitonparaati..."

Niin, ja jotkuthan vielä jokin aika sitten olivat yya-henkisesti höynähtäneet sellaiseenkin luuloon ettää Lenin-setä antoi Suomelle itsenäisyyden. Stalinhan se kylläkin oli niinä vuosina kansallisuusasiainkomissaarina eli ulkoministerinä, joka esitti Leninin vahvistettavaksi kavalan suunnitelmasnsa hyväksyä itsenäisyysjulistus sillä edellytyksellä, että punikkiliittolaiset Suomessa kaappaavat vallan ja liittävät sitten sosialistisen tasavaltansa vapaaehtoisesti neuvostokansojen suureen ja onnelliseen perheeseen. Syvältä sieltä perheestä suollettiin vielä vuosikymmeniä tuota hybridipravdatuubaa ;)

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

On rajojamme puolustaneiden veteraanien päivä 27.4. Moni veteraani on jo poissa, joitain rajojemme puolustajia on vielä jäljellä. Kunnia ja kiitollisuus eivät katoa.

- Mitäs Suomineidon rajoja muuten veteraanimme 1939-45 puolustivat? Jalkaväenkenraali Adolf Ehrnrooth kertoi sen viimeisessä haastattelussaan ja täsmensi, että ne ovat Suomen oikeat rajat: http://prokarelia.net/en/?x=artikkeli&article_id=4...

Käyttäjän RalfKarlsson kuva
Ralf Karlsson

Quisling ammuttiin Akershusin linnakkeessa.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

Niinpä olikin, kiitos oikaisusta, taytyy korjata tekstiä. Taisin jotenkin muistella Mussolinin teloitustapaa, vaikkei hän samalla tapaa maanpetturi ollutkaan. Etelämmässä ja idässäkin hirttäminen tosiaan on enemmän käytössä kuin pohjolassa jopa vieläkin. Vidkun Quisling siis ammuttiin ja vähän kidutettiinkin 'tutkimusmielessä'. O.W. Kuusinen-quislingiä ei saatu tuomiolle edes vankilaan, vaan taisi kuolla luonnollisesti, mikä oli kyllä aika harvinaista Stalinin johtajistossa.

Käyttäjän RalfKarlsson kuva
Ralf Karlsson

Mussoliini ammuttiin myös rakastajattarensa Clara Petaccin kanssa. Heidän ruumiinsa häväistiin mm virtsaamalla niiden päälle sekä erinäsillä esineillä lyömällä. Vasta sen jälkeen heidän ruumiinsa pantiin roikkumaan jaloistaan ylösalaisin. Jos nyt halutaan olla pikkutarkkoja. Kiitos hyvistä blogeista muuten.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen Vastaus kommenttiin #26

Tosiaan, pelkkä teloituskuva ei olisi kertonut Il Ducen koko tarinaa eikä vielä nuo virtsaamisetkaan. Kertomatta olisi jäänyt mm. kansan haltioitunut hurraa Beniton pantua Italian rautatiet kulkemaan ajoissa ja järjetön sotaretki Etiopiaan. Samoin Osama bin-Ladenin raakalaismainen tappaminen äkkirynnäköllä näyttäisi ainoana kuvana enemmän sääliä herättävältä kuin myös WTC-pilvenpiirtäjien kohtalon muistamisella täydennettynä.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

Eräs sotavalokuvaajanakin toiminut blogisti vihjaa, että teloituskolikon poisvetäminen tarkoittaa kapinan/sisällissodan aloittajaosapuoleen kohdistuneen julmuuden ja monipuolisen näkemyksen kieltämistä ja unohtamista kymmenien tuhansien tappamisesta molemmin puolin. Hohhoijaa.

Riittävän "monipuolinen/oikea näkemys ainakin 40 000 ihmisen tappamisesta kummallakin puolella" ei todellakaan välity ainakaan puheena olevasta teloituskolikosta, jonka kuva-aihe on kapinan aloittaneen osapuolen omaa uhriluonnetta vääristellen julki-indoktrinoiva propagandalavastus. Ei punikeilta enää tarvitse tuolla väärällä tavalla pyydellä anteeksi heidän kohteluaan. Kapina oli aseellisen muodon saatuaan ja varsinkin kv. kommunistiseen imperialismiin liittyessään rikos ihmisyyttä vastaan siitä huolimatta, että rangaistustoimet yltyivät järkyttäväksi ja ylimitoitetuksi kostoksi.

Tämä ei vähennä sitä vääryyden hirveyttä, mitä teloituksiin ja summittaisiinkin joukkomurhiin liittyi sodan molemmin puolin painottuen alkupuolella kapinallisten tekemiin ja loppupuolella kapinankukistajien tekemiin. Suurin vastuu aseellisen kapinan hirveästä väkivaltaluonteesta oli ja on edelleen Leninin ja Stalinin johtaman Neuvosto-Venäjän puolella, joka aseisti ja ohjeisti vallankaappauskumouksellisia. Hehän tunnustivat Suomen itsenäisyydenkin ensimmäisten joukossa muutamassa viikossa julistuksesta kai vähän Ranskan jälkeen, mutta edellyttäen että valtiovallan anastava punikkihallinto liittää maamme vapaaehtoisesti Neuvosto-Onnelaan.

Nyky-yhteiskunnan rakentamisen kannalta näiden yksisilmäistä laajempienkin näkökulmien valottamisella on samansuuntainen merkitys kuin vaikkapa median sotakuvaajien verrattomasti vaarallisemmalla työllä, jossa hekin välittävät toivottavasti mahdollisimman objektiivista tietoa muuten ehkä pimentoon jäävistä verenvuodatuksista "sisällis"sodissa kuten Aleppossa ja yhä tänäkin päivänä myös rajatylittävissä anschluss-hyökkäyssodissa esimerkiksi Georgian Etelä-Ossetian ja Ukrainan Donbassin ja Krimin laittomasti miehitetyillä alueilla paikallisine karjalanevakoineen. Eikä todellakaan Venäjä ole ainut imperialistimaa edelleenkään, vaikka nuo meitä lähimmät valloitussodat ovatkin sen tekosia.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield

" jonka kuva-aihe on kapinan aloittaneen osapuolen omaa uhriluonnetta vääristellen julki-indoktrinoiva propagandalavastus."
Näin ei ole kuvaa tutkineiden asiantuntijoiden mukaan. Ilmeisesti kyseessä on valkoisten kostajien asettelema rekonstruktio teloituksesta.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

Kiitos kommentista! Teloitusrekonstruktio voi toki olla kumman tahansa osapuolen asettelema jostain ko. ajan ja motivaatioavaruuden tarkoitusperistä lähtien. Vaikka tutkijat pitävätkin rahastanssauksen pohjana ollutta arkistovalokuvaa todennäköisesti propagandistisessa mielessä kyhättynä lavastuksena, se voisi periaatteessa esittääkin jotain veljessodan kärjistyneen raakaa tilanneyksityiskohtaa. Joka tapauksessa tuollaista asetelmaa esittävässä juhlarahassa punaisiin ja valkoisiin profiloivasti liitettävien varusteiden ym. tulisi totuuden ja tasapuolisuuden nimissä olla osoittelemattomasti tunnistamattomia, kun niiden keskinäinen paikka ei metalliin lyötynä ole animaatiotekniikan tapaan vaihdettavissa sodan alkuvaiheille ja loppuselvityksille tyypillisten teloittaja/kohde-tilanteiden mukaan. Nyky-yleisölle ilman taustoitusta esitettynä kolikossa käytetyn toisen sotaosapuolen perintöhenkisestä arkistosta poimitun teloituskuvan selvän tarkoitushakuisesti huutava kiero viesti on: 'punikit oli syyttömiä, lahtarit aloitti!' - Se on yksipuolinen propagandistisesti vääristynyt ns. totuudenjälkeinen näkemys, joka ei ilmennä kansakunnan tasolla kansalaissodasta selviytymistä, vaan jotain nurkkakuntaisempaa ja Suomen yhteistä juhlaa ylenkatsovaa kuplakulttuurieliitin jälkikaunaisuutta.

Punainen puolihan kumminkin aloitti laittoman aseellisen vallankaappaussodan legitiiminä pidettävän elinolokapinan lisäksi, eikä suinkaan ollut syytön tai ainut uhriosapuoli. Syylliset ja vastuulliset kapinan aseelliseen joukkotuhontaluonteeseen toki olivat olennaisesti Neuvosto-Venäjällä, mistä maailmanvallankumousta johdettiin ja varustettiin vielä vuosikymmeniä, vrt. esim. Otto Wille Kuusinen-Quislingin ym. revanssihyökkäys Suomeen talvi-jatkosodassa 1939-44.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield

Toi on kyllä ihan oma tulkintasi. Kuva voi loukata molempien osapuolten jälkeläisiä, mutta kuitenkin pahemmin niitä joiden esivanhemmat olivat tässä kuvassa uhreina, teloitettujen puolella.
Oman alan asiantuntijana näen heti, että lavastettu asetelma esittää teloittajat sankareina.
Etkö pidä ollenkaan vanhemmat ikäpolvet, jotka ovat kuulleet ensi käden kertomuksia sisällisodasta "nyky-yleisönä"?

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen Vastaus kommenttiin #12

Emme voi kuin arvailla, mitkä ovat aikoinaan olleet valokuvan ottajan/lavastajan/julkaisijan jälkikäteen monitulkintaiset vaikuttimet. Nyky-yleisöä ovat toki kaikki elossaolevat, jotka voivat tuon kuvan nähdä. Myös kuvan omiin propagandatarkoituksiinsa lavastaneiden 'punikkien tai lahtareiden' tms. disinformaattorien mahdolliset jälkeläiset joita ehkä on useitakin, koskapa ko. tilanteessa ei ehkä stunt personeita tapettu. Olennaista on, miksi juuri tuon tai päinvastaisenkaan asetelman propagandistinen feikkikuva pitäisi valita kansalaissodasta selviämisen symboliksi, kun sodassa oli aloittajan ja syyllisen lisäksi osapuolena puolustautuja ja toinen ja kolmaskin syyllinen ja lisäksi järkyttävä määrä ulkopuolisia mielivaltaisesti valikoituneita uhreja - ihan oikeastikin.

Kuten sanoit, valitun kuvan helposti tulkittavasta ilmiasusta voisi päätellä, että pohjavalokuvan nykyasettelijalla on ollut tarkoituksenaan esittää reliefikulttuurisen ilmaisun 'arvokkuudella' toinen tunnistettava sotaosapuoli teloituksen uhrina eli myötätunnon ansaitsijana ja toinen osapuoli teloittavana raakalaisina eli vastenmielisinä sikoina.

Muidenkin kuin oman alasi tuntijana toki ymmärrät false flag -otoksia rekonstruoidun läpi koko valokuvahistorian 'todisteina' milloin mistäkin muka vihollisleirin tai omien näkökulmasta tehtyinä feikkeinä. Tuossa sodassa nimenomaan molemmat osapuolet syyllistyivät kauheuksiin eikä kronologiaton esitys voi ottaa keskiöön vain loppukuvaa muissakaan kuin Osama bin-Ladenin ja Mussolinin ja Quislingin tarinoissa.

Jos, kuten de facto toteat ja minäkin käsityksenäni vahvistan, ko. kuvassa näyttää selvästi olevan teloitettujen puolella eli uhreina punaisia ja teloittajina eli roistoina valkoisia, se välittää kansalaissodastamme hyvin yksipuolisesti vääristyneen kokonaiskuvan, mitä sen kuitenkin ainoaksi valittuna ei pitäisi tehdä. Yhtä väärin olisi valita (lavastetu tai ei) kuva vastaavasta asetelmasta käännettynä eli punaiset teloittamasssa brutaalisti valkoisia veljiään ja serkkujaan tai vaikkapa Mommilan veriteoista. Tämä riippumatta täysin siitä, mitkä ovat aikoinaan olleet valokuvan ottajan/lavastajan/julkaisijan jälkikäteen hankalastikin tulkintaiset vaikuttimet.

Paras olisi, jos kolikkoreliefiin tms. valittava kuva-aihe kunnioittaisi kaikkien uhrien muistoa ja ymmärtäisi osoittelematta myös vakaumustaan täyttäneiden osapuolten näkemyksiä kuitenkaan laitonta ja ylimitoitettua väkivaltaa enempää vallankaapparibarbaarien kuin valkolahtareidenkaan puolelta mitenkään glorifioimatta. Taiteilijakunnassamme olisi oikeasti ollut osaamista ja valmiuksia prosessoida tausta-analyyseja ja työstää kolikko kelvollisesti kansalaissodasta selviytymistä ilmentävään lopputulemaan.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #13

Ei kun päinvastoin: teloittajat esiintyvät sankareina. Punaiset ei olisi sellaista kuva lavastaneet.
Kyse ei nyt ole ollenkaan syyllisyydestä, vaan siitä että teloitus aiheena on sopimaton juhlarahaa koristamaan. Vrt. Goyan teloitusaiheinen maalaus ei loukkaa uhreja.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen Vastaus kommenttiin #14

Punaiset toki ovat voineet lavastaa tuon kuvan muka valkoisten ottamaksi, mutta aivan hyvin se voi olla valkoistenkin tai jonkun ulkopuolisen tekosia, vaikkapa venäläisten hybridivaikuttajien. Nyt reliefin suunnittelijan vaikuttimena näyttää olleen, että kapinaa olisi haluttu jotenkin jatkaa.

Myöskään Jeesuksen teloituskuva ei loukkaa uhreja eikä hänen seurajiaan. Tämän ovat teloitusvalokuvan värkkääjät myös tienneet mahdollisesti kavalassa tarkoituksessa. Jos nyky-Suomessa julkaisee vaikkapa julisteen, jossa Puna-armeijan veljellinen avuntuojamaahantunkeutuja tai pieni vihreä putinisti sankarillisesti potkaisee fasistit pois naapurimaasta, siinä oikeasti huumorin keinoin asetutaan suomalaisten ja ukrainalaisten ym. uhrina esitettyjen puolelle, mikä on ihan oikein kun tiedämme tilanteen 1939-44 ja 2014.

Mutta Suomen kansalaissodasta 1918 puhuttaessa ei yleinen keskustelu enää mene samalla tunnistettavalla sarkasmiretoriikalla, vaan senaikaisten punaisen kumoustappokaartin samaten kuin valkokaartinkin sadanvuodentakainen nykystandardein julmahko vihapuheretoriikka ei avaudu sellaisenaan. Valokuvan tarkoitus on saattanut olla tuolloin samanlainen kuin henkeä nostattavan pilapiirroksen, jossa vastustaja (riistoporvari/pappi/bolsu/luokkavihollinen/punikki) hirtetään, mutta valtiollisen julkaisijan sata vuotta tuoreemmassa juhlarahassa sanoma ei voi olla kenenkään kannalta onnistunut vakavasta, humoristisesta tai puolisarkastisestakaan näkökulmasta ja katsannosta, eikä muita kuin vakavia tulkintoja toki juhlarahakontekstissa (ei Muumi-kolikko) oikeasti voi ollakaan.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #15

Erehdyt valokuvan tarkoituksesta. Teloittajat ovat halunneet muiston omasta sankarillisuudestaan kun eliminoivat surkeita kauheuksiin syyllistyneitä kapinallisia. Täysin tosissaan, ilman minkään lajin huumoria kuin korkeintaan tahatonta komiikka.
Luulisin,että kuva on otettu niidenä sisällisodan jälkeisten kostoretkien aikana joita esim. Kjell Westö on kuvannut romaanissaan.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen Vastaus kommenttiin #16

Kuten totesin aiemmin, tuon ajan ja kontekstin vihapuheretoriikan mukaan porvarien ja lahtarien ym. luokkavihollisten tappaminen eli eliminoiminen oli sankarillista ja siihen agitoitiin myös valokuvin eikä vain veljet taistoon -julistein. Voi olla, että tuossa tapauksessa kyse sitten oli joukkomurhiin syyllistyneiden rankaisemisesta sen ajan 'käyvin' standardein ja siinä mielessä tietysti ymmärrettävää myös minkä osapuolen tahansa muistokirjaankin ylpeydellä liitettynä. "Tuhosimme kapitalistiseurueen, punikkiretkueen, SS-ryhmän. ISIS-solun". Silti sama kuva sata vuotta myöhemmin koko kansan juhlarahassa ei ole ymmärrettävä, mutta todellakin kaikkia osapuolia loukkaava kuten kai sanoitkin.

En arvaile ko. valokuvan perimmäistä tarkoitusta enempää enkä siis ole siinä mielessä erehtynytkään, mutta totean sen kelvottomaksi juhlakolikkotarkoitukseen sarkasmilla tai ilman molemmanvärisiä uhreja ja muitakin loukkaavana. Tämän toisen sotaosapuolen perintöhenkisestä arkistosta poimitun teloituskuvan selvän tarkoitushakuisesti kiero indoktrinoiva viesti nykyihmisen todennäköisen tulkinnan mukaan on kutakuinkin 'punikit oli syyttömiä, lahtarit aloitti', mikä loukkaa kaikkia yhtä paljon kuin loukkaisi väite, että valkoisten julmat ja mielivaltaisetkin kostotoimet olisivat olleet nykystandardein tai silloisinkaan kohtuulliset ja hyväksyttävät edes itänaapuriinkaan verraten.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield

Ai, meinaatko, että punikit olisivat pukeneet ylleen lahtarien
asepuvut esittääkseen omaa sankarillisuuttaan teloittajina???
Siitä olemme yksimielisiä että kolikkoa koristamaan kuva on sopimaton.
Minulle valokuvan tarkoitus on melko selvä, mutta taiteilijan aivoituksia en lähde arvailemaan. Minusta kuulosti aika ymmärtämättömiltä hänen hehkutuksiaan onnistumisesta ja piti ministerin paheksuntaa "nastana juttuna". Hän myös ihmetteli miksi vasemmisto paheksuu aihetta.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

No nyt kun Margareta annoit tarpeeksi idioottivarman vihjeen, niin toden totta olisihan se toki voinut olla noinkin, että punikit olisivat pukeneet false flag-
toimena valkoisten asepuvut päälleen ja poseeranneet kameralle pönäkän sankarillisesti kuin Mommilan kartanon kokemuksista ylpistyneinä ikään. Miksei? Samana päivänähän oli alkanut punikkien vallankumous Pietarissa: https://fi.wikipedia.org/wiki/Mommilan_veriteot

Kenenkään ei voi edellyttää tuntevan vanhan valokuvan tarkkoja taustoja, eikä niillä ole juhlarahassa väliä. Mutta kolikkoa 'koristamaan' leipätaiteilija valitsi tuon kuvan asetelman tasan tarkkaan tunkkaisesta vaikuttimesta, jota edes idioottivarma vakioexcuse 'halusin vain herättää avointa keskustelua' ei peitä.

Vai voisiko Jeesuksen teloituksen kuva (ei alaspäin käännettynä) olla tarkoitettu esittämään pönäköitä ristiinnaulitsijoita sankarillisina hyviksinä ja säälittävään uhrin osaan valittua puusepänpoikaa vastenmielisenä pimeydenvoimien edustajana? Kyllä tunnustuksellinen tendenssielitistinen kulttuurikuplamafia on lukenut uhriuttamisoppinsa ihan riippumatta sen kristillisyydestä, ja glorifioi yksiselitteisesti punikkiosapuolta ja syyllistää valkoisia. Valokuvan vuosisadan takaisia taustalymyajatuksia emme voi kuin arvailla, mutta teloituskolikko on jälkijättöisen luokkasotafiilistelijän säälittävää provokaatiota, jolle hienostoresidenssissään svenskaa taalaava musta homopedofiili Hella Wuolijokikin kalpenisi. Kartanonhellalla oli salaisuutensa, ehkä Westökin on jotain lipsauttanut sivu suun.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield

Onpa kummallinen näkemys: teloitus muka glorifoisi uhria.
Olenkin aina ihmetellyt uskontoa joka esittää jumalansa naulittuna kidutusvälineeseen.
Jossain näissä lukuisissa blogeissa kolikon kuva oli verrattu valokuvaan jossa keskitysleirin uhria työnnetään uuniin. En usko että uhrien jälkeläiset haluaisivat nähdä aihetta glorifoimaan juhlakolikkoa.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

Puhut nyt vähän kuin joku holokaustin kieltäjä, mutta. Kukaan ei halua nähdä lähimmäisiään uuniin työnnettyinä eikä työntäjinä. Itseään ei kukaan halunne pidettävän uuniintyöntäjänä muiden silmin. Jos tehdään kuvallinen esitys, jossa joku työntää toisia uuniin tai naulitsee ristille tai teloittaa aseettomia metsänreunassa, kumman porukan luulet/tiedät herättävän todennäköisemmin yleisön samastuvan selkäydinlähtöisen sympatian ja kumman puistattavan tuomion, syyllistettävien vai uhrina esitettävän? - Aivan, miksiköhän juhlakolikossa kansalaissodan osapuolijako uhreihin ja teloittajiin valikoitui juuri noin päin, vaikka useimmissa arkistoissa on muunkinlaisia valokuvia ja varsinkin tietoja?

Syyllistämättömiä ja osoittelemattomiakin vaihtoehtoja juhlakalulle löytyisi vuosia 1917-39 kuvaamaan, ks. blogiteksti.

- Mutta jaahas, simat lämpenee. Hauskaa Wappua! C U later Allie GayDor!

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield

Tulkintasi ovat varsin omituiset.
Hyvä kun keskityt vapun viettoon. Pidä hauskaa toivotan sinullekin.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Jos syvällisesti ajattelee, niin juhlarahan pois vetäminen on osoitus siitä, että vastoin sen lanseeraajan ajatusta vuoden 1918 kevään tapahtumien haavat eivät vieläkään ole parantuneet suomalaisesa yhteiskunnassa. Jos ne olisivat parantuneet, niin moisen kuvan voisi hyvin painaa rahaan, joka kuvaa Suomen historian kehitystä erilaisin kuvasarjoin. Vastaavanlainen kuvamateriaali vaikkapa USA:n sisälllissodasta ei siellä saisi aikaiseksi lainkaan samanlaista tunnereaktiota.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

Juurikin noin. Kuvien kieltämisvaatimuksia ei onneksi ole tainnut ilmetä missään ainakaan julkisesti (ellei Erkki Tuomiojan ulostuloa sellaiseksi tulkita). Mutta se, että halutaan valita Sadan vuoden välein lyötävään juhlarahaan ainoaksi vuosijakson 1917-39 alkupuolen Suomea ja sen kehitystä edustavaksi kuvaksi räikeän yksipuolinen toista osapuolta julmasti syyllistävä ja toista osapuolta uhrina glorifioiva näkemys, osoittaa, että joillakin kuplassaaneläljillä ei ole ollut haluakaan rauhanomaiseen ymmärrykseen ja haavojen parantumiseen katkeran kalkkinsa jälkeen.

Uhrikrusifiksityylisessä teloitusreliefissä fiilistellään ihannoiden vallankumousnostalgian hengessä, mutta unohdetaan että punainen puoli kumminkin aloitti laittoman aseellisen vallankaappaussodan legitiiminä pidettävän elinolokapinan lisäksi. Se ei suinkaan ollut syytön tai ainut uhriosapuoli. Ei punikeilta enää tarvitse teloituskolikon tapaisella väärällä tavalla terroria ymmärtäen/hyväksyen pyydellä anteeksi heidän myöhempää kohteluaan. Kapina oli aseellisen muodon saatuaan ja varsinkin kommunistiseen imperialismiin liittyessään rikos ihmisyyttä vastaan. Punavallankumousliike oli sorrettuja ja syrjäytyneitä radikalisoiva väkivaltainen kv. kumousverkosto, aikansa ISIS. Samana lokakuun (jul.kal.) päivänä 1917, kun Pietarissa vallattiin Talvipalatsi verettömästi, ammuttiin Suomen vallankumouksen esilaukaukset Mommilan kapinassa/joukkomurhassa venäläisin asein. https://fi.wikipedia.org/wiki/Mommilan_veriteot - Kansan Lehdessä väitettiin Mommilan veritekojen olleen lahtarikaartin tekoa, eikä kapinaepisodia myöhemminkään kelpuutettu viralliseen vallankumousnarratiiviin.

Toki tämäkin teloituskolikkotapaus voidaan halutessamme laskea samanlaiseksi hurttileikilliseksi edistystaideteekkarihenkiseksi kolttosjäynäksi kuin elokuva Tuntematon transrauhanliikesotilas tai Musta pedofiili Hella Wuolijoki kihlaa Tarjan olisivat. ;)

Muuten, USA:n sisällissodasta on kulunut jo niin kauan, ettei kenenkään mukanaolleen vanhemmat enää ole olleet elossa sukupolviin, mutta etelävaltiolaiset ja jenkit -asetelma taitaa vielä sinnitellä...

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

Mitä yhteistä voisi olla Suomi 100 -juhlakolikon yksipuolisella kuva-aihiolla ja Zapad-2017 ja Aurora 17 -sotaharjoituksilla? "Päällekkäisyys ei ole sattumaa vaan suunniteltua ... sisältää vahvan poliittisen viestin..." kirjoittelee puolustusasiainasiantuntija Ari Pesonen blogissaan, jota kommentoin näin:
http://aripesonen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/236841...

Tämän blogin suosituimmat